"President" Pendir 150 qr (göbələk ilə)

"President" Pendir 150 qr (göbələk ilə)

Model: "President" Pendir 150 qr
Təsvir