"President" Pendir 200 qr (şokoladlı,kərə, )

"President" Pendir 200 qr (şokoladlı,kərə, )

Model: "President" Pendir 200 qr (şokoladlı, )
Təsvir